Mit keres a pszichológus a mentőszolgálatnál…?

(dr. Csucsai Borbála tollából)

Nemzetközileg is felismert igény az erősen igénybe vett munkakörben dolgozók (egészségügy, vezetők, katonák, stb.) pszichés támogatása, segítve ezzel a munkavállalók mentális egészségének fenntartását.

Az OMSZ-nál nemzetközileg is egyedülálló módon, egyre szervezettebb, kidolgozottabb keretek között van lehetőség ingyenes pszichés támogatás igénybevételére. Országszerte több régióban elérhető (DAR, DDR, ÉMR ,KMR, NYDR) pszichológus kolléga.

A Pszichológiai és Mentálhigiénés Csoport szeretné, hogy az Országos Mentőszolgálatban dolgozók minél pontosabb képet kapjanak az ezen a területen rendelkezésükre álló lehetőségekről.

Mit csinál a pszichológus egy ilyen szervezetnél?

Manapság számos szervezetben dolgozik pszichológus, de feladatkörükben nagyon eltérőek lehetnek. Míg egyes szervezeteknél, cégeknél a kiválasztásért felelnek, addig a kórházakban, rehabilitációs intézményekben és az egészségügy számos területén a páciensek támogatását végzik. Jelen esetben a pszichológusok a mentőszolgálat dolgozóinak mentális egészségét hivatottak támogatni. A működés keretei: csoportos, vagy egyéni elbeszélgetés, felmérés.

Mire terjedhet ki a felmérés, a tesztek alkalmazása a bajtársak esetében?

Pl. kiégés, depresszió, szorongás felmérésére, annak megállapítására, hogy szükséges-e komolyabb terápiás segítség után nézni, vagy rövid, 5-8 alkalmas támogató tanácsadáson elegendő részt vennie.

Milyen témákkal fordulnak leggyakrabban pszichológushoz?

A magán ellátásban komoly pénzösszegbe kerülő terápiás ellátást a leggyakrabban szorongásos tünetekkel, depresszióval, pánikbetegséggel, vagy valamely addikció miatt keresik fel, de tekintve a munka jellegét, a mentőszolgálatnál a vitális kimerüléstől a kiégésen át a szervezetben végzett célzott felmérésekig, számos megkeresés érkezett már a csoporthoz.

Pszichológus vagy pszichiáter?

A pszichiáter gyógyszeres kezelést írhat elő, és általában kevesebb kerete van a támogató terápiás elbeszélgetésekre, míg a pszichológus főként ezeket az ún. terápiás beszélgetéseket végzi. Sok esetben együttműködik a két szakma, és a pszichológus a pszichiáterrel konzultálva, közösen alakítja ki a kezelési tervet. Pl. a depresszió kezelésében a kutatások szerint leghatékonyabb kezelés a medikális és a pszichoterápiás kezelés együttese.

Van-e titoktartása a pszichológusnak, és ha igen, mire terjed ki és mire nem?

A pszichológusi etika – tekintve a munka kifejezetten bizalmi jellegét – előírja a szakmát gyakorlók szigorú titoktartási kötelezettségét. Ezért a pszichológus a terápiás üléseken elhangzó információkat csak két esetben adhatja ki bármely harmadik félnek:

  • ha erről előtte szóbeli/írásbeli engedélyt kért és kapott a kliensétől, megnevezve az indokot (pl. ha az esetet szupervízióba, esetfeldolgozásra szeretné elvinni)
  • ha ön- vagy közveszélyesség áll fenn.

Minden más esetben csak a támogató pszichológusra és a támogatott félre tartoznak az információk.

A Pszichológiai és Mentálhigiénés Csoportot a mentődolgozók a belső hírlevélben található elérhetőségeken érhetik el.